2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BAKANLIK GENEL HEDEFİ "PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK" OLARAK BELİRLENDİ

9 ay önce

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği gereği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanmasında temel alınmak üzere her eğitim öğretim yılı için hedefler belirlenmektedir. Bakanlığımızın rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri hedefleri ülke genelinde etkileri olan olay/durumlar ve öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine göre ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir.

2023-2024 eğitim öğretim yılı genel hedefimiz, doğrudan ya da dolaylı olarak tüm illerimizi etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle  "Psikolojik Sağlamlık" olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin yaşamdaki zorluklar karşısında duygusal açıdan dayanıklı olmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde tüm rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından "psikolojik sağlamlık" konusunda çalışmalar yürütülecektir.

"Psikolojik Sağlamlık" hedefine ilişkin çalışmalarda http://orgm.meb.gov.tr/www/psikososyal-destek-dokumanlari-sayfa-1/icerik/1314 linkinde yer alan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenci ve velileri ile öğretmenlere yönelik hazırlanan dokümanlardan yararlanılabilecektir.

Whatsapp