ÖZEL EĞİTİMDE DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME UYGULAMA REHBERİ

2 yıl önce

Özek Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara devam edilmekte olup bu kapsamda özel eğitim alanında çalışan uzmanlar, tüm öğretmenler ile ailelere rehberlik edilmesi amacıyla ilk kez "Özel Eğitimde Davranış Değiştirme Uygulama Rehberi" hazırlandı.

"Uygulamalı Davranış Analizi" yaklaşımının prensipleri temel alınarak hazırlanan Özel Eğitimde Davranış Değiştirme Uygulama Rehberi kitabı dokuz bölümden oluşmaktadır. Ayrıca içeriğinde davranış değiştirme program örnekleri, davranış değiştirme programı uygulama adımlarının takip edilebileceği "Davranış Değiştirme Programı Formu" ile uygulamacının kendini izleme araçları yer almaktadır.

"Özel Eğitimde Davranış Değiştirme Uygulama Rehberi"ne ulaşmak için tıklayınız.

"Davranış Değiştirme Programı Formu"na ulaşmak için tıklayınız.

Whatsapp