Yönerge/Kararlar

2 yıl önce

·     

Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi

·     

Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi ve Ekleri

.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi

·     

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi

.

Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

.

Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi

.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi

.

Ortaöğretime Geçiş Yönergesi

.

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge

.

Okul İnternet Siteleri Yönergesi

.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi

.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge

.

Okul Kurum Açma Standartları

.

Millî Eğitim Bakanlığı Ücretsiz Ders Kitabı ve Eğitim MateryaliYardımcı Kaynak Dağıtımına İlişkin Yönerge

.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

.

Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Meslekî ve Teknik Açıköğretim Uygulama Yönergesi

.

TİP 1 DİYABETLİ ÖĞRENCİLERİN OKUL/KURUMLARDA BAKIMI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

 

Tebliğler

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2 )

2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

 

Whatsapp