Yönetmelikler

2 yıl önce

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

Okul Servis Araçları Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği BKK-2016/9487

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulanan Eğitim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği

 

Whatsapp